Từ 19.6 sẽ chạy lại tàu du lịch Lào Cai dịp cuối tuần

Sẽ chạy lại tàu du lịch Lào Cai dịp cuối tuần. Ảnh: LĐO
Sẽ chạy lại tàu du lịch Lào Cai dịp cuối tuần. Ảnh: LĐO
Sẽ chạy lại tàu du lịch Lào Cai dịp cuối tuần. Ảnh: LĐO
Lên top