Từ 18.3, Hải Dương chuyển trạng thái chống dịch trong tình hình mới

Toàn tỉnh Hải Dương chuyển trạng thái chống dịch theo Chỉ thị 19 của Thủ tướng Chính phủ. Ảnh Nhóm PV
Toàn tỉnh Hải Dương chuyển trạng thái chống dịch theo Chỉ thị 19 của Thủ tướng Chính phủ. Ảnh Nhóm PV
Toàn tỉnh Hải Dương chuyển trạng thái chống dịch theo Chỉ thị 19 của Thủ tướng Chính phủ. Ảnh Nhóm PV
Lên top