Từ 1.8 Vietnam Airlines sẽ kiểm soát số kiện hành lý của hành khách

Vietnam Airlines sẽ kiểm soát kiện hành lý của hành khách
Vietnam Airlines sẽ kiểm soát kiện hành lý của hành khách
Vietnam Airlines sẽ kiểm soát kiện hành lý của hành khách

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top