Từ 1.7.2020: Nhận "vé vàng" đặc cách xét tuyển vào công chức

Từ 1.7.2020, sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc, nhà khoa học trẻ tài năng có thể được xét tuyển vào công chức. Ảnh minh hoạ: Huyên Nguyễn
Từ 1.7.2020, sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc, nhà khoa học trẻ tài năng có thể được xét tuyển vào công chức. Ảnh minh hoạ: Huyên Nguyễn
Từ 1.7.2020, sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc, nhà khoa học trẻ tài năng có thể được xét tuyển vào công chức. Ảnh minh hoạ: Huyên Nguyễn
Lên top