Từ 1.7.2018, tăng lương cơ sở: Giá xăng, giá dịch vụ y tế nhăm nhe “đè” lương công chức

Cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang được tăng lương từ 1.7. Ảnh: A.C
Cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang được tăng lương từ 1.7. Ảnh: A.C
Cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang được tăng lương từ 1.7. Ảnh: A.C
Lên top