Từ 1.7, có thể khai báo tạm vắng qua điện thoại trong trường hợp nào?

Lên top