Từ 1.7, chỉ còn 3 trường hợp viên chức được hưởng “biên chế suốt đời”

Viên chức tuyển dụng mới từ 1.7.2020 sẽ thực hiện ký hợp đồng xác định thời hạn. Ảnh minh họa: Hải Nguyễn
Viên chức tuyển dụng mới từ 1.7.2020 sẽ thực hiện ký hợp đồng xác định thời hạn. Ảnh minh họa: Hải Nguyễn
Viên chức tuyển dụng mới từ 1.7.2020 sẽ thực hiện ký hợp đồng xác định thời hạn. Ảnh minh họa: Hải Nguyễn
Lên top