Từ 16.10, người từ vùng đỏ về Hải Dương vẫn phải có giấy xét nghiệm

Từ 16.10, Hải Dương bỏ yêu cầu giấy xét nghiệm COVID-19 với người đến từ khu vực cấp độ dịch số 1, 2, 3 (tương ứng vùng xanh, vàng, cam). Ảnh minh hoạ Công an tỉnh Hải Dương
Từ 16.10, Hải Dương bỏ yêu cầu giấy xét nghiệm COVID-19 với người đến từ khu vực cấp độ dịch số 1, 2, 3 (tương ứng vùng xanh, vàng, cam). Ảnh minh hoạ Công an tỉnh Hải Dương
Từ 16.10, Hải Dương bỏ yêu cầu giấy xét nghiệm COVID-19 với người đến từ khu vực cấp độ dịch số 1, 2, 3 (tương ứng vùng xanh, vàng, cam). Ảnh minh hoạ Công an tỉnh Hải Dương
Lên top