Từ 15h ngày 8.9: Quảng Ninh mở lại dịch vụ karaoke, vũ trường, massage

Quảng Ninh mở lại dịch vụ karaoke, vũ trường, massage để kích cầu du lịch sau khi kiểm soát tốt dịch COVID-19. Ảnh HN
Quảng Ninh mở lại dịch vụ karaoke, vũ trường, massage để kích cầu du lịch sau khi kiểm soát tốt dịch COVID-19. Ảnh HN
Quảng Ninh mở lại dịch vụ karaoke, vũ trường, massage để kích cầu du lịch sau khi kiểm soát tốt dịch COVID-19. Ảnh HN
Lên top