Từ 15h hôm nay, kiểm soát 100% người đến Quảng Ninh từ vùng dịch

Trong đợt dịch COVID-19 lần 1, Quảng Ninh đã lập trạm kiểm soát người và phương tiện qua lại tại khu vực giáp ranh giữa thị xã Đông Triều, Quảng Ninh và thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Ảnh: Nguyễn Hùng
Trong đợt dịch COVID-19 lần 1, Quảng Ninh đã lập trạm kiểm soát người và phương tiện qua lại tại khu vực giáp ranh giữa thị xã Đông Triều, Quảng Ninh và thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Ảnh: Nguyễn Hùng
Trong đợt dịch COVID-19 lần 1, Quảng Ninh đã lập trạm kiểm soát người và phương tiện qua lại tại khu vực giáp ranh giữa thị xã Đông Triều, Quảng Ninh và thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Ảnh: Nguyễn Hùng
Lên top