Từ 15.8.2020 chính thức cân tải trọng tự động trên Quốc lộ 5

Từ 15.8.2020 chính thức cân tại trọng tự động trên Quốc lộ 5. Ảnh minh hoạ GT
Từ 15.8.2020 chính thức cân tại trọng tự động trên Quốc lộ 5. Ảnh minh hoạ GT
Từ 15.8.2020 chính thức cân tại trọng tự động trên Quốc lộ 5. Ảnh minh hoạ GT
Lên top