Từ 1.5.2020 bãi bỏ nhiều chứng chỉ thuyền viên

Nhiều chứng chỉ thuyền viên sẽ được bãi bỏ từ 1.5.2020. Ảnh Nguyễn Hùng
Nhiều chứng chỉ thuyền viên sẽ được bãi bỏ từ 1.5.2020. Ảnh Nguyễn Hùng
Nhiều chứng chỉ thuyền viên sẽ được bãi bỏ từ 1.5.2020. Ảnh Nguyễn Hùng
Lên top