Từ 1.5, điều chỉnh mức thu phí đường bộ tại trạm Bắc Hải Vân

Sẽ điều chỉnh mức thu phí đường bộ tại trạm Bắc Hải Vân. Ảnh GT
Sẽ điều chỉnh mức thu phí đường bộ tại trạm Bắc Hải Vân. Ảnh GT
Sẽ điều chỉnh mức thu phí đường bộ tại trạm Bắc Hải Vân. Ảnh GT
Lên top