Từ 1.4: Khảo sát 2.000 doanh nghiệp để đề xuất điều chỉnh lương

Sẽ khảo sát 2.000 DN để đề xuất điều chỉnh lương tối thiểu vùng năm 2022. Ảnh: Hải Nguyễn
Sẽ khảo sát 2.000 DN để đề xuất điều chỉnh lương tối thiểu vùng năm 2022. Ảnh: Hải Nguyễn
Sẽ khảo sát 2.000 DN để đề xuất điều chỉnh lương tối thiểu vùng năm 2022. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top