Từ 1.4, Hải Dương chuyển sang trạng thái bình thường mới

Hải Dương chuyển trạng thái bình thường mới chống dịch COVID-19 từ ngày 1.4. Ảnh Nhóm PV
Hải Dương chuyển trạng thái bình thường mới chống dịch COVID-19 từ ngày 1.4. Ảnh Nhóm PV
Hải Dương chuyển trạng thái bình thường mới chống dịch COVID-19 từ ngày 1.4. Ảnh Nhóm PV
Lên top