Từ 1.3.2021, giảm đến 50% giá vé cho khách đi tàu Bắc - Nam

Giảm mạnh giá vé tàu tuyến Bắc - Nam. Ảnh H.Nguyen
Giảm mạnh giá vé tàu tuyến Bắc - Nam. Ảnh H.Nguyen
Giảm mạnh giá vé tàu tuyến Bắc - Nam. Ảnh H.Nguyen
Lên top