Từ 12h ngày 25.3, người Hải Dương vào Hải Phòng không phải cách ly

Người Hải Dương vào Hải Phòng chỉ khai báo y tế từ 12h ngày 25.3. Ảnh Mai Dung
Người Hải Dương vào Hải Phòng chỉ khai báo y tế từ 12h ngày 25.3. Ảnh Mai Dung
Người Hải Dương vào Hải Phòng chỉ khai báo y tế từ 12h ngày 25.3. Ảnh Mai Dung
Lên top