Từ 12h ngày 22.7, người dân Đà Nẵng lưu ý gì khi muốn ra đường?

Từ 12h ngày 22.7, người dân Đà Nẵng chỉ được ra đường khi thật cần thiết. Ảnh: TT
Từ 12h ngày 22.7, người dân Đà Nẵng chỉ được ra đường khi thật cần thiết. Ảnh: TT
Từ 12h ngày 22.7, người dân Đà Nẵng chỉ được ra đường khi thật cần thiết. Ảnh: TT
Lên top