Từ 12h hôm nay, người từ Đà Nẵng về Quảng Ngãi sẽ cách ly 21 ngày

Chốt kiểm soát dịch COVID-19 ở Quảng Ngãi. Ảnh: Thanh Chung
Chốt kiểm soát dịch COVID-19 ở Quảng Ngãi. Ảnh: Thanh Chung
Chốt kiểm soát dịch COVID-19 ở Quảng Ngãi. Ảnh: Thanh Chung
Lên top