Từ 12.8, mỗi hộ gia đình Đà Nẵng chỉ được đi chợ 3 ngày/lần

Mỗi hộ gia đình Đà Nẵng chỉ được đi chợ 3 ngày/lần. Ảnh: Thuỳ Trang
Mỗi hộ gia đình Đà Nẵng chỉ được đi chợ 3 ngày/lần. Ảnh: Thuỳ Trang
Mỗi hộ gia đình Đà Nẵng chỉ được đi chợ 3 ngày/lần. Ảnh: Thuỳ Trang
Lên top