Từ 12.8 chính thức giảm phí cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Chính thức giảm phí cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Ảnh GT
Chính thức giảm phí cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Ảnh GT
Chính thức giảm phí cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Ảnh GT
Lên top