Từ 12 giờ trưa nay, vào Thái Bình phải có kết quả xét nghiệm âm tính SARS-CoV-2

Từ 12 giờ trưa nay người vào tỉnh Thái Bình phải có kết quả xét nghiệm âm tính còn hiệu lực theo quy định. Ảnh: T.D
Từ 12 giờ trưa nay người vào tỉnh Thái Bình phải có kết quả xét nghiệm âm tính còn hiệu lực theo quy định. Ảnh: T.D
Từ 12 giờ trưa nay người vào tỉnh Thái Bình phải có kết quả xét nghiệm âm tính còn hiệu lực theo quy định. Ảnh: T.D
Lên top