Từ 1.1.2020, mỗi ngày có hơn 50 lượt xe buýt liên tỉnh Đà Nẵng – Huế

Tuyến xe buýt Đà Nẵng - Huế chính thức đi vào hoạt động từ 1.1.2020.
Tuyến xe buýt Đà Nẵng - Huế chính thức đi vào hoạt động từ 1.1.2020.
Tuyến xe buýt Đà Nẵng - Huế chính thức đi vào hoạt động từ 1.1.2020.
Lên top