Từ 1.1.2020 cao tốc Pháp Vân - Ninh Bình sẽ thu phí không dừng

Trạm thu phí cao tốc Pháp Vân - Ninh Bình. Ảnh: GT
Trạm thu phí cao tốc Pháp Vân - Ninh Bình. Ảnh: GT
Trạm thu phí cao tốc Pháp Vân - Ninh Bình. Ảnh: GT
Lên top