Từ 1.1.2014, lương tối thiểu vùng thấp nhất là 1.900.000đ/tháng