Từ 1.11.2020: Bắt đầu lấy vân tay trên toàn quốc để làm căn cước gắn chip

Đến 1.7.2021 sẽ hoàn thành 50 triệu thẻ căn cước công dân trên toàn quốc. Ảnh Hải Nguyễn
Đến 1.7.2021 sẽ hoàn thành 50 triệu thẻ căn cước công dân trên toàn quốc. Ảnh Hải Nguyễn
Đến 1.7.2021 sẽ hoàn thành 50 triệu thẻ căn cước công dân trên toàn quốc. Ảnh Hải Nguyễn
Lên top