Từ 1.10.2018, cấm khai thác thủy sản trên vịnh Hạ Long

Bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Văn Đọc (trái) tham gia thả cá giống nhằm tái tạo, bổ sung nguồn thủy sản cho vịnh Hạ Long. Ảnh: Nguyễn Hùng
Bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Văn Đọc (trái) tham gia thả cá giống nhằm tái tạo, bổ sung nguồn thủy sản cho vịnh Hạ Long. Ảnh: Nguyễn Hùng
Bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Văn Đọc (trái) tham gia thả cá giống nhằm tái tạo, bổ sung nguồn thủy sản cho vịnh Hạ Long. Ảnh: Nguyễn Hùng
Lên top