Từ 1.10, muốn đăng hình trẻ em, phải được cha mẹ đồng ý

Từ 1.10, báo chí, truyền thông muốn đăng hình trẻ em, phải được cha mẹ các em đồng ý. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Từ 1.10, báo chí, truyền thông muốn đăng hình trẻ em, phải được cha mẹ các em đồng ý. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Từ 1.10, báo chí, truyền thông muốn đăng hình trẻ em, phải được cha mẹ các em đồng ý. Ảnh: HẢI NGUYỄN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM