Từ 10.7, người đến Kiên Giang cần có giấy xét nghiệm xác định âm tính

Lên top