Từ 10.3 khai báo y tế tự nguyện: Không trung thực, gây ảnh hưởng sẽ bị phạt

Lên top