Từ 0h ngày 31.7, thành phố Hội An thực hiện cách ly xã hội

Hội An sẽ thực hiện cách ly xã hội vào 0h ngày 31.7. Ảnh: Thanh Chung
Hội An sẽ thực hiện cách ly xã hội vào 0h ngày 31.7. Ảnh: Thanh Chung
Hội An sẽ thực hiện cách ly xã hội vào 0h ngày 31.7. Ảnh: Thanh Chung
Lên top