Từ 0h ngày 20.11, Sóc Trăng không còn huyện nào "vùng xanh"

Sóc Trăng phân loại cấp độ dịch COVID-19, thời gian áp dụng từ 0h ngày 20.11. Ảnh: Nhật Hồ
Sóc Trăng phân loại cấp độ dịch COVID-19, thời gian áp dụng từ 0h ngày 20.11. Ảnh: Nhật Hồ
Sóc Trăng phân loại cấp độ dịch COVID-19, thời gian áp dụng từ 0h ngày 20.11. Ảnh: Nhật Hồ
Lên top