Từ 0h ngày 13.11, Sóc Trăng chỉ còn 1 huyện “vùng xanh”

Thời gian áp dụng từ 0h ngày 13.11. Riêng đối với các đơn vị chuyển từ cấp độ dịch thấp sang cấp độ dịch cao hơn thì thời gian áp dụng sau 48h. Ảnh B.C
Thời gian áp dụng từ 0h ngày 13.11. Riêng đối với các đơn vị chuyển từ cấp độ dịch thấp sang cấp độ dịch cao hơn thì thời gian áp dụng sau 48h. Ảnh B.C
Thời gian áp dụng từ 0h ngày 13.11. Riêng đối với các đơn vị chuyển từ cấp độ dịch thấp sang cấp độ dịch cao hơn thì thời gian áp dụng sau 48h. Ảnh B.C
Lên top