TT-Huế: Người đàn ông tự thiêu bằng 10 lít xăng

Nhiều người hiếu kỳ kéo đến nhà anh T sau vụ tự thiêu.
Nhiều người hiếu kỳ kéo đến nhà anh T sau vụ tự thiêu.
Nhiều người hiếu kỳ kéo đến nhà anh T sau vụ tự thiêu.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM