TT Huế: Cách ly 21 ngày, thu phí cách ly những người về từ vùng có dịch

Lực lượng chức năng lấy khai báo y tế của những người đến tỉnh Thừa Thiên Huế ở chốt kiểm soát liên ngành số 6 tại thị trấn Lăng Cô (huyện Phú Lộc). Ảnh: PĐ.
Lực lượng chức năng lấy khai báo y tế của những người đến tỉnh Thừa Thiên Huế ở chốt kiểm soát liên ngành số 6 tại thị trấn Lăng Cô (huyện Phú Lộc). Ảnh: PĐ.
Lực lượng chức năng lấy khai báo y tế của những người đến tỉnh Thừa Thiên Huế ở chốt kiểm soát liên ngành số 6 tại thị trấn Lăng Cô (huyện Phú Lộc). Ảnh: PĐ.
Lên top