TS Nguyễn Văn Khải lý giải vì sao nên bỏ cuộc thi KHKT

TS Nguyễn Văn Khải đề nghị dừng tổ chức thi học sinh sáng tạo KHKT.
TS Nguyễn Văn Khải đề nghị dừng tổ chức thi học sinh sáng tạo KHKT.
TS Nguyễn Văn Khải đề nghị dừng tổ chức thi học sinh sáng tạo KHKT.
Lên top