Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

TS. Nguyễn Trí Hiếu: Nghỉ Tết 9 ngày sẽ thiệt hại 2% GDP