TS Hồ Xuân Mai: "Cải cách chữ viết 2/3 dân số lập tức rơi vào tình trạng… “mù chữ”"

 Tiến sĩ ngôn ngữ học Hồ Xuân Mai.
Tiến sĩ ngôn ngữ học Hồ Xuân Mai.