Truyền thông trực tuyến để đưa chính sách BHXH lan tỏa đến người dân

Tuyên truyền chính sách BHXH hộ gia đình tới người dân. Nguồn: BHYT
Tuyên truyền chính sách BHXH hộ gia đình tới người dân. Nguồn: BHYT
Tuyên truyền chính sách BHXH hộ gia đình tới người dân. Nguồn: BHYT
Lên top