Truyền thông nhóm nhỏ, tập trung vào đối tượng tiềm năng

Nhân viên các đại lý BHXH đến tận các hộ gia đình để chi trả lương hưu, tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. Ảnh: Nguyễn Trường
Nhân viên các đại lý BHXH đến tận các hộ gia đình để chi trả lương hưu, tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. Ảnh: Nguyễn Trường
Nhân viên các đại lý BHXH đến tận các hộ gia đình để chi trả lương hưu, tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. Ảnh: Nguyễn Trường
Lên top