Điểm sáng thực hiện BHXH:

Truyền thông giúp người dân hiểu rõ lợi ích của BHYT

Cán bộ BHXH tỉnh Thừa Thiên - Huế truyền thông trực tiếp giúp người dân hiểu rõ lợi ích của BHYT. Ảnh: T.T.H
Cán bộ BHXH tỉnh Thừa Thiên - Huế truyền thông trực tiếp giúp người dân hiểu rõ lợi ích của BHYT. Ảnh: T.T.H
Cán bộ BHXH tỉnh Thừa Thiên - Huế truyền thông trực tiếp giúp người dân hiểu rõ lợi ích của BHYT. Ảnh: T.T.H
Lên top