Truyền thông BHYT học sinh sinh viên bằng các hình thức linh hoạt

Tờ gấp tuyên truyền BHYT học sinh sinh viên do BHXH Việt Nam cung cấp.
Tờ gấp tuyên truyền BHYT học sinh sinh viên do BHXH Việt Nam cung cấp.
Tờ gấp tuyên truyền BHYT học sinh sinh viên do BHXH Việt Nam cung cấp.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top