Truyền hình Quốc phòng Việt Nam kỷ niệm 5 năm phát sóng

Tiết mục văn nghệ trong chương trình. Ảnh: Thủy Trần
Tiết mục văn nghệ trong chương trình. Ảnh: Thủy Trần
Tiết mục văn nghệ trong chương trình. Ảnh: Thủy Trần
Lên top