Truyền cảm hứng đến trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu cùng dựng xây đất nước

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam, Trưởng Ban tổ chức Diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu lần 2 Lê Quốc Phong phát biểu bế mạc chương trình. Ảnh Bảo Anh
Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam, Trưởng Ban tổ chức Diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu lần 2 Lê Quốc Phong phát biểu bế mạc chương trình. Ảnh Bảo Anh
Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam, Trưởng Ban tổ chức Diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu lần 2 Lê Quốc Phong phát biểu bế mạc chương trình. Ảnh Bảo Anh
Lên top