Truy tặng bằng khen cho hai huynh trưởng Phật tử dũng cảm cứu người đuối nước

Hai huynh trưởng Gia đình Phật tử hy sinh thân mình để cứu người. Ảnh: GĐPT
Hai huynh trưởng Gia đình Phật tử hy sinh thân mình để cứu người. Ảnh: GĐPT
Hai huynh trưởng Gia đình Phật tử hy sinh thân mình để cứu người. Ảnh: GĐPT

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM