Truy quét lâm tặc phá rừng khu bảo tồn Ea Sô

Lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm Đắk Lắk đến kiểm tra một lán trại canh gác của Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô. Ảnh: Bảo Trung
Lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm Đắk Lắk đến kiểm tra một lán trại canh gác của Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô. Ảnh: Bảo Trung
Lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm Đắk Lắk đến kiểm tra một lán trại canh gác của Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô. Ảnh: Bảo Trung
Lên top