Truy quét các “đầu nậu”, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân phá rừng

Chỉ thị số 557/CT-BNN-TCLN Bộ NNPTNT yêu cầu các bộ, ban, ngành và địa phương kịp thời khống chế nhanh nhất các trường hợp cháy rừng, không để xảy ra cháy lớn. Ảnh: QT
Chỉ thị số 557/CT-BNN-TCLN Bộ NNPTNT yêu cầu các bộ, ban, ngành và địa phương kịp thời khống chế nhanh nhất các trường hợp cháy rừng, không để xảy ra cháy lớn. Ảnh: QT
Chỉ thị số 557/CT-BNN-TCLN Bộ NNPTNT yêu cầu các bộ, ban, ngành và địa phương kịp thời khống chế nhanh nhất các trường hợp cháy rừng, không để xảy ra cháy lớn. Ảnh: QT

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top