Truy điệu và an táng 8 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy ở bản Cheng

Các hài cốt liệt sĩ được tìm thấy được an táng ở Nghĩa trang liệt sĩ huyện Hướng Hóa. Ảnh: Hưng Thơ.
Các hài cốt liệt sĩ được tìm thấy được an táng ở Nghĩa trang liệt sĩ huyện Hướng Hóa. Ảnh: Hưng Thơ.
Các hài cốt liệt sĩ được tìm thấy được an táng ở Nghĩa trang liệt sĩ huyện Hướng Hóa. Ảnh: Hưng Thơ.
Lên top