Trượt đại học, tôi đã chọn làm bảo vệ để chờ làm lại từ đầu (phần 2)

Tôi trong ngày thi đầu tiên (9.7), kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2014. Ảnh: Lê Nam.
Tôi trong ngày thi đầu tiên (9.7), kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2014. Ảnh: Lê Nam.
Tôi trong ngày thi đầu tiên (9.7), kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2014. Ảnh: Lê Nam.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top