Trượt đại học, tôi đã chọn làm bảo vệ để chờ làm lại từ đầu

Tôi (đeo kính, đi sau cùng) trong buổi thi đầu (9.7) kỳ thi tuyển sinh cao đẳng, đại học 2014 tại Học viện Báo chí - Tuyên truyền.
Tôi (đeo kính, đi sau cùng) trong buổi thi đầu (9.7) kỳ thi tuyển sinh cao đẳng, đại học 2014 tại Học viện Báo chí - Tuyên truyền.
Tôi (đeo kính, đi sau cùng) trong buổi thi đầu (9.7) kỳ thi tuyển sinh cao đẳng, đại học 2014 tại Học viện Báo chí - Tuyên truyền.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top